De OuderActiviteitenCommissie 


Wat doet de OuderActiviteitenCommissie?

De OuderActiviteitenCommissie (OAC) van de Regenboog bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De voornaamste taak van de OAC is het verlenen van ondersteunende hulp bij het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen en ouders. Daarnaast heeft een aantal van onze leden ook zitting in de Klankbordgroep en de Pleincommissie van de Regenboog. 

Wij organiseren/assisteren onder andere bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasmaaltijd, de Ouderavond, Laatste schooldag, het IJsfeest, afscheid van groep 8, Avondvierdaagse.

De OAC gebruikt voor deze activiteiten de jaarlijkse ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt de OuderActiviteitenCommissie ook de opbrengst van de maandelijkse Oud Papier-actie. 

Tijdens de Ouderavond, die wij jaarlijks voor alle ouders organiseren, wordt verslag gedaan over het voorbije schooljaar. U wordt tijdens de Ouderavond kort bijgepraat door de OAC, de Medezeggenschapsraad en de Klankbordgroep over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd, die een actueel thema bespreekt. 

De OAC bestaat uit de volgende ouders:


Heeft u vragen of opmerkingen voor de OuderActiviteitenCommissie?

Spreek één van ons aan op het schoolplein of stuur een mail naar OAC@deregenboogdedemsvaart.nl .

Downloads
Via onderstaande link naar kunt u het Reglement van de OuderActiviteitenCommissie en andere interessante documenten raadplegen: Downloads

 

E-mailadres: oac@deregenboogdedemsvaart.nl