Manifesto

Manifesto is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen: een plusklas. Zij komen elke woensdagochtend bij elkaar. Er zijn twee groepen Manifesto waarin kinderen zitten van groep 5 t/m 8. Deze leerlingen komen uit de scholen uit de regio die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband. De leerlingen worden door de scholen aangemeld.

Ik wil hier meer informatie over

Bij Manifesto ontmoeten ze gelijkgestemden en wordt er gewerkt aan leerdoelen die de leerlingen zelf opstellen. Filosofie staat ook op het lesprogramma. Ze leren er verschillende manieren van leren en ook plannen en organiseren komt aan bod. Er wordt rondom thema’s gewerkt, waarbij de leerlingen schoolwerk mee krijgen dat ze op hun eigen school kunnen maken. Ook krijgen ze huiswerk mee.
Leerkrachten van Manifesto zijn Leanne Kroes en Karin van Dijk.