Pesten is niet cool

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Pesten is een onderwerp dat wij als school erkennen en serieus aanpakken. We willen dat kinderen zich op school veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, pesten mag dat niet in de weg staan. Daarom hanteren we binnen onze school vaste afspraken en regels in de groepen en spreken die geregeld met de leerlingen door en af. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Een veilig gevoel

Elke week stellen we in de klassen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak en bijvoorbeeld ruzies aan de orde dat te maken heeft met gewenst gedrag en werken we volgens de principes van PBS.

Als school hebben we een duidelijke werkwijze om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Lees het volledige pestprotocol voor meer informatie.

Bekijk protocol