Positief Bezig op School (PBS)

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Op de Regenboog gebruiken we de term: Positief Bezig op School (PBS). We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.

Wat is het doel van PBS?

  • Gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling
  • betere leerprestaties
  • veilig schoolklimaat
  • goede samenwerking met iedereen in en rond de school

Enkele effecten van PBS:

  • een afname van het aantal leerlingen dat slachtoffer wordt van verbaal geweld,
  • een toename van sociaal gedrag op school, in de klas en thuis.,
  • een betere samenwerking van het schoolteam met ouders en (jeugd)zorg,
  • een reductie van het aantal disciplinaire maatregelen (zoals schorsing of verwijdering),
  • minder handelingsverlegenheid van leraren,
  • meer collegialiteit.

Kernwaarden: Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Vertrouwen