Positief Bezig op School (PBS)

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Op de Regenboog gebruiken we de term: Positief Bezig op School (PBS). We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.

De kern van PBS:

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door PBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

De resultaten van PBS zijn positief!

Leerlingen

 • … voelen zich veiliger
 • … gedragen zich sociaal vaardiger
 • … vertonen minder probleemgedrag
 • … laten betere schoolprestaties zien
 • … worden minder vaak de klas uitgestuurd
 • … hebben daardoor meer effectieve leertijd
 • … worden minder vaak slachtoffer van fysiek
 •     of verbaal geweld
 • … voelen zich meer betrokken bij het leerproces
 • … leren daardoor beter lezen

Kernwaarden: Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Vertrouwen